Aktualności

Ferie zimowe w szkole

Ferie zimowe w szkole

Napisane przez: anonfirstname1 anonlastname1 ( )
Number of replies: 0
Obraz nauczyciele


W pierwszym tygodniu ferii zimowych zapraszamy naszych uczniów na dodatkowe zajęcia: robotyka, wokalne, plastyczne, rekreacyjne i sportowe.

Zajęcia odbywać się będą w godz. od 8:00 do 11:00.

Uczestniczyć mogą tylko Ci uczniowie, którzy będą mieli zgodę od rodziców.

Uczniowie zostali poinformowani o zajęciach podczas ostatniego Apelu