Aktualności

Info

Info

by anonfirstname1 anonlastname1 -
Number of replies: 0
Picture of nauczyciele


Ze względu na bezpieczeństwo i w trosce o zdrowie dzieci będących pod naszą opieką oraz z uwagi na możliwość uzyskania przez rodziców zasiłku opiekuńczego, oddziały przedszkolne pozostają nadal zamknięte do 24 maja 2020r., zgodnie z rozporządzeniem MEN


Informacja ZUS na temat zasiłków